Find your local office

Darllenwch ein tudalen we yn Gymraeg.

Darllenwch ein tudalen we yn Saesneg (read our web page in English).

Gall busnesau o bob maint gael anawsterau gyda materion Adnoddau Dynol, ac nid yw’n ymarferol nac yn gosteffeithiol cyflogi adran Adnoddau Dynol fewnol, llawn amser bob tro. Dyma ble y gall The HR Dept Gorllewin Caerdydd helpu.

Gan ddarparu cymorth ac atebion i fusnesau bach a chanolig, mae The HR Dept Gorllewin Caerdydd yn cynnig cyngor ymarferol a phragmataidd am gyfran fach o gost tîm Adnoddau Dynol mewnol.

Mae The HR Dept Gorllewin Caerdydd yn darparu gwasanaeth lleol a phersonol, sy’n ei alluogi i ddatblygu perthynas gyda pherchnogion busnes yn yr ardal.

Caryl Thomas yw Cyfarwyddwr The HR Dept Gorllewin Caerdydd ac mae wedi bod yn gweithio’n broffesiynol yn y maes Adnoddau Dynol ers dros ddegawd. Gyda phrofiad o weithio mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, gan gynnwys gwasanaethau ariannol, gweithgynhyrchu bwyd, y cyfryngau a gwasanaethau proffesiynol, mae gan Caryl gyfoeth o wybodaeth i ategu ei rôl fel gweithiwr Adnoddau Dynol proffesiynol profiadol.

Mae’r Adran Adnoddau Dynol yn cynnig ystod eang o wasanaethau sy’n cynnwys:

  • Disgyblu a chwynion
  • Rheoli absenoldeb
  • Rheoli perfformiad
  • Recriwtio
  • Iechyd a Diogelwch
  • Hyfforddiant a datblygu
  • Diswyddiadau

…a llawer mwy. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael.

Cofrestrwch ar gyfer ein llinell gymorth Adnoddau Dynol a gallwch elwa o’n hyswiriant cyfathrebu mewn argyfwng a’n hyswiriant indemniad tribiwnlys cyflogaeth, a fydd yn eich diogelu rhag costau tribiwnlys cyflogaeth os byddwch yn dilyn ein cyngor o’r dechrau.

I gael adolygiad rhad ac am ddim o’ch contractau cyflogaeth a llawlyfr, cysylltwch â ni yn The HR Dept Gorllewin Caerdydd.